Skip to main content

Támogatók

Dr. Füzi István

2023, Az Év Növényvédőse
 
Növényvédelem Kategóriatámogató
Greenman Kft.
 
 
Főtámogató
Limagrain Hungária Kft.
 

Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatta. Leginkább a sport – különösen az atlétika – és a földrajz érdekelte, és a tanári pálya képe lebegett szeme előtt.
A gimnázium akkori igazgatója azonban, akire azóta is csak szeretettel és hálával gondol, lebeszélte erről az elképzeléséről.
Szülei ösztönzésére végül, nem túl nagy meggyőződéssel, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemre jelentkezett továbbtanulási céllal, és miután fölvették, 1985-ben általános agrármérnökként végzett.
Ezt követően a Zombai „Egyesült Erővel” MgTsz-be került, ahol a vezetőség közölte vele, hogy majdan – miután a megfelelő képesítésre szert tett – növényvédelmi szakirányítóként számít rá. Így jutott a Keszthelyi ATE Növényvédelmi és Agrokémiai Szakmérnök Szakára, és szerzett diplomát 1988-ban. Az üzemben eltöltött néhány esztendő – bár érezte, hogy nem igazán ez az ő világa – hasznára volt, főleg abban, hogy azonosulni tudjon a termelésben dolgozók napi gondjaival. 1989 februárjában
a Tolna Megyei Növényegészségügyi Állomáson adódott számára egy növénykórtani szakelőadói állás, amit felesége biztatására elfogadott. Ezzel bekerült a kórtanosoknak abba az elit körébe, ahol nagy késztetést érzett a bizonyításra, s a kísérleti és kutatómunka, amit végeznie kellett, egyre inkább megtetszett neki. Rájött, hogy mindig is ilyesmire vágyott.
Különösen érdeklődött a szőlő és a búza gazdaságilag fontos gombás betegségei és ezek elhárításának lehetőségei iránt. A Növényvédelmi Főosztályon dolgozó szakmai irányítója is felfigyelt egyre növekvő elhivatottságára, és javaslatára beiratkozott a Keszthelyi Egyetem Doktori Iskolájába, amihez a szőlő lisztharmat járvány dinamikájának kutatásával megfelelő témát is talált.
Miközben a doktori iskolát végezte, a nagyobb szakmai lehetőségek reményében, 1998 májusában munkahelyet váltott, a BASF Hungária Kft.-hez került, ahol a mai napig fejlesztő mérnökként tevékenykedik. Munkáját továbbra is különféle növényi kultúrákban, elsősorban kalászos gabonákban és szőlőben beállított gombaölőszer-kísérletek képezik, de emellett foglalkozik a növények kórokozóinak járványtanával, előrejelzésével, kártételének mérésével és a nemfertőző növénybetegségekkel is.
2003-ban sikeresen védte meg a szőlő lisztharmat gombájának alaposabb megismeréséhez hozzájáruló PhD-értekezését.

Életében központi szerepet tölt be a Teremtő Istenbe vetett hit. 2013- ban felvételt nyert a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolára, ahol 2017-ben kapott katekéta és lelkipásztori munkatárs képesítéssel diplomát. Ottani tanárai nemcsak hitében, szakmája iránti elkötelezettségében is megerősítették. 2020-tól szakmérnök- hallgatóknak tanít növénykórtant a Széchenyi Egyetem Mosonmagyaróvári Karán.

2021-ben és 2023-ban mint zsűritag részt vett az OTDK Növényvédelmi Tagozatának munkájában. Doktoranduszoknak, diplomamunkás hallgatóknak, és minden érdeklődőnek, aki szakmai tanácsot kér tőle, igyekszik a rendelkezésére állni.
Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokban számos írása jelent meg. Ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak továbbadásán túl szándéka az is, hogy a szakmai nyelvet szebbé, szabatosabbá tegye.