Részvételi feltételek

Aki Az Év Agrárembere kitüntető díj kapcsán jelölt, illetve jelentkezik, jelen részvételi feltételeket elolvasás, értelmezés után elfogadja, és ezt az online jelentkezési formula megfelelő részének bejelölésével ismeri el.

 1. Rendezvény szervezője

A rendezvény szervezője az Agrárrendezvények Kft. (székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33.)

 1. A versenyrendezvény folyamata

Jelen versenykiírás szerint 10 kategóriában nyerheti el egy-egy jelentkező az első helyet:

 1. Agrárgépészet
 2. Agrárinnováció
 3. Állattenyésztés
 4. Feldolgozó-élelmiszeripar
 5. Fenntartható gazdálkodás
 6. Fiatal gazda
 7. Jövő agrárszakembere
 8. Kertészet
 9. Növénytermesztés
 10. Növényvédelem

Minden jelentkező, helyezéstől függetlenül – a részvételt igazoló – díszoklevélben részesül, melyet elektronikus – nyomtatható – formában kap meg. Minden kategóriagyőztes a kategóriában elért elsőségét igazoló díszoklevélben, illetve értékes ajándékban részesül. Az ünnepélyes díjátadón a zsűri döntése alapján kiválasztásra kerül az abszolút győztes, azaz a 10 kategóriagyőztes közül „Az Év Agrárembere kitüntető díj ” birtokosa. Az Év Agrárembere kitüntető díj díjazottja a győzelmét igazoló díszoklevelet, a díjat ábrázoló művészi alkotást és annak kicsinyített másolatát kitűzőként veheti át. A Közönségdíjas jelölt a díjkiosztó gálán, a győzelmét igazoló díszoklevelet is átvesz.

 1. A jelölés/jelentkezés feltételei

Minden Európai Uniós állampolgár jogosult arra, hogy jelölt lehessen, vagy jelentkezzen a versenyre, amennyiben legalább öt éve (a Fiatal gazda kategóriában legalább három éve) az agráriumban tevékenykedik. Kizárásra kerül az a jelölt, vagy jelentkező, aki a szervező cég munkatársa, illetve annak közvetlen hozzátartozója, vagy a szervező cégtől kapott megbízással dolgozik. Bármely természetes, vagy jogi személy (képviselőjén keresztül) jogosult arra, hogy általa érdemesnek jelölt személyt jelöljön. A jelölt a jelölést az online jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, az abban szereplő megfelelő részek bejelölésével, illetőleg a jelöltség elfogadásáról szóló e-mail megerősítésével fogadja el.

 1. A jelölés/jelentkezés módja

A www.azevagrarembere.hu weboldalon található, online jelölő/jelentkezési lap kitöltésével, a szervező cégtől kapott jelöltség elfogadásáról szóló e-mail megerősítésével lehet jelölni/jelentkezni. Egy jelölt/jelentkező az átláthatóság érdekében kizárólag egy kategóriában indítható. A jelölések/jelentkezések beérkezési határideje a nagydíj menüpontban található. Határidőn túl beérkező jelöléseket/jelentkezéseket a szervezők nem tudnak elfogadni. Az Év Agrárembere kitüntető díjra történő jelentkezés térítésmentes!

 1. A kiválasztás módja

Zsűridöntés A kategória zsűrije választ a jelöltek közül három alkalmas személyt, ők kerülnek majd megméretésre a továbbiakban. Mindegyik döntősről riportfilm készül ezután, mely felkerül az adatlapjára, ezzel kiegészítve a jelölést. A zsűri ebben az időszakban már a kategóriadöntősökről szavaz. A szakmai zsűri tagjai az alapítók képviselői, a kategória elismert szakemberei és támogatói. A kategóriánkénti zsűri 7 fős: a döntéshozó grémium (zsűri) minden politikai és szakmai függőségtől mentes, elismert személyekből álló döntési szerv, amely csak a kiírás szempontjait figyelembe vevő döntést hoz! Minden kategóriában a zsűritagok maguk közül elnököt választanak, aki vitás és egyensúlyi helyzetekben döntést hoz.

Kategóriadöntők A kategóriadöntők során az összesen 30 jelölt (kategóriánként 3-3) online szavazáson méreti meg magát. Az év növénytermesztője, növényvédőse stb. díj nyertese olyan, a magyar agrárszakmában dolgozó személy, aki az agrárvilág, az őt körbevevő társadalom számára valami hasznosat, innovatívat, előremutatót, újdonságot, társadalmilag értékelhető jót hozott létre. Mind e jót az illető személy élettartam-teljesítményének összessége, és nem egy pillanatnyi cselekedete határozza meg leginkább! A személy gazdálkodási formája, politikai hovatartozása, céges referencia elkötelezettsége a kiválasztásnak nem szempontja, ezektől garantáltan független döntés fog születni. A döntéshozó grémium (zsűri) minden politikai és szakmai függőségtől mentes, elismert személyekből álló döntési szerv, amely csak a kiírás szempontjait figyelembe vevő döntést hoz! A díj nem egy támogató által megvásárolt „kitüntetés”, hanem szakmai alapokon és érdemeken nyugvó elismerés!

 1. Nyilvánosság

A jelölések, jelentkezések nyilvánosak, mindenki számára megismerhetőek. A jelölt/jelentkező neve, vállalkozásának neve, lakóhelye településének a neve (pontos címe nélkül), kategóriájában elért eredményei olyan adatok, amelyek korlátozás nélküli nyilvánosságra hozatalához a jelölt/jelentkező visszavonhatatlanul hozzájárul. Szervező kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a fenti adatokon felül a jelölt/jelentkező más személyes adatát (különösen lakcímét, elérhetőségeit) nem teszi bárki számára hozzáférhetővé. A jelölt/jelentkező visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy képmását a szervező, a versennyel kapcsolatban nyilvánosságra hozza.

 1. Jogi út kizárása

A jelölt/jelentkező előzetesen elfogadja bármilyen helyezést is ér el, a kiválasztás folyamatát és különösen annak eredményét semmilyen fórumon (sem szóban, sem írásban) nem kifogásolhatja. Szervező jogosult kártérítést követelni jelölttől/jelentkezőtől, amennyiben a jelölt/jelentkező a kiválasztás folyamatáról, vagy annak eredményéről negatívan nyilatkozik.

 1. A kategóriagyőztesek, a közönségdíjas és Az Év Agrárembere kitüntető díj abszolút győztese (továbbiakban Díjazott) jogai és kötelezettségei

A díjazott joga, hogy díjazásának tényét – időkorlátozás nélkül – személyes adatai között, önéletrajzában, bármely média megnyilvánuláskor – elismerően – megemlítse, arra hivatkozzon. A díjazott joga, hogy díjazásából eredő minden további anyagi- és vagy erkölcsi elismerést sajátjaként tekintse, illetve kezelje. A díjazott kötelessége, hogy a versenyrendezvényről (szervező képviselőjével előzetesen egyeztetettek alapján) elismerően nyilatkozzon, a díj átvételét követő egy évben méltó módon képviselje a díjat, kategóriáját, mint annak legjobbja. A díjazott vállalja, hogy a rendezvényt követő egy évben minden nyilvános szereplésekor törekszik „AZ ÉV AGRÁREMBERE” rendezvényt népszerűsíteni. A díjazott vállalja, hogy a  rendezvény díjkiosztó gáláján részt vesz. A jelölt/jelentkező tudomásul veszi, hogy díjazottá válása esetén három éven keresztül nem vesz részt hasonló, de nem a szervező által rendezett versenyen (például: kiválóság választása az agráriumban), illetve annak nyilvános rendezvényein, díjkiosztóján.

 1. A versenyrendezvényről történő kizárás

Bármely jelöltet/jelentkezőt jogosult a szervező a versenyrendezvény bármely szakában – indoklás mellett – a részvételből kizárni, amennyiben a jelölt/jelentkező a tiszta verseny követelményeit megszegi, szavazatokat manipulál, vagy magatartásával arra érdemtelenné válik. Amennyiben a díjazott válna érdemtelenné a díj viselésére, a szervező joga, hogy – indoklás mellett – a díjazott díját, a díj rangjának és társadalmi megbecsülésének megőrzése érdekében visszavonja. Szőlősgyörök, 2020. október 14.