Skip to main content
 
Növényvédelem Kategóriatámogató
Greenman Kft.
 
 
Főtámogató
Limagrain Hungária Kft.
 

Dr. Aponyi Lajos 1950-ben született, mezőgazdasággal foglalkozó családból. Általános és középiskolai tanulmányai után a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Szakán diplomázott. Első munkahelyén, a Pest megyei Növényvédő Állomáson és a MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központban 15 éven keresztül ismerte meg a növényvédelem szakmai fogásait. Legfőbb munkaterülete a növényvédelmi előrejelzés volt, mely akkoriban nagyban segítette az integrált növényvédelmet a mezőgazdasági üzemekben, ezzel hozzájárulva az okszerűbb növényvédőszer felhasználáshoz.
Munkája mellett megszerezte második diplomáját a Kertészeti Egyetemen, majd egyetemi doktori dolgozatát is sikeresen megvédte Keszthelyen a vetésfehérítő bogár elleni védekezés időzítése témában. 1988-tól mezőgazdasági nagyüzemben kamatoztatta elméleti és gyakorlati ismereteit 25 éven át növényvédősként, de az utolsó
évtizedben már egyéb vezetői pozíciókat is ellátott.
Üzemi feladatai mellett a kárpótlás során földhöz jutott gazdák százait ismertette meg a helyes és okszerű növényvédelmi gyakorlattal, egyrészt a példamutató nagyüzemi növényvédelem bemutatásával, másrészt a Nemzeti Agrárkamara által szervezett tanfolyamokon. Alapító tagja a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának, melyben először Fejér megyében volt elnök 10 éven keresztül,majd két cikluson át az országos főtitkári feladatokat is ellátta.
Az Agrárkemizálási Társaság alapító tagja 1995-től. Több alkalommal kihelyezett ülést szervezett korábbi munkahelyén és a saját lakásán is kertbemutatóval összekötve. A növényvédelem szakmai érdekeit képviselve tagja az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Tanács szántóföldi szekciójának.
A legkorszerűbb növényvédelmi ismereteket átadva rendszeresen tart előadásokat a Magyar Rózsatársaság és a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület rendezvényein. Feleségével együtt székesfehérvári kertjükben évek óta bemutatókat szerveznek, tanfolyamokat tartanak. A Növényorvosi Kamara által üzemeltetett növényvédelmi előrejelzési rendszer szakmai koordinátora, a heti szignalizációk rendszeresen megjelennek a mezőgazdasági hetilapokban és az internetes
felületeken, valamint a kamarai levelező rendszeren.
A Kiváló Növényorvos kitüntetés birtokosa, munkáját a Gabonatermesztők Országos Szövetsége 2016-ban Gabonatermesztésért díjjal jutalmazta, 2022-ben pedig Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerték el az öt évtizedes szakmai tevékenységét.