Skip to main content

Kiss György paraszti családban született 1961-ben, a Bács-Kiskun megyei Borotán. Az állatok iránti szeretete, valamint a velük foglalkozó emberek segítése már gyermekkorában kialakult benne. Főiskolai tanulmányait pénzügyi és számviteli szakon végezte, majd visszatért a gyökereihez és a szülőfalujába, ahol a helyi szövetkezetben kezdte meg pályafutását, miközben a családi gazdaság munkájában is részt vett. A szövetkezet szétválása után a Borotai Sertéstenyésztő Gazdaságban folytatta tevékenységét, s a földterület nélküli állattartás nehézségeivel megküzdve igyekezett fenntartani a nyereségességet és a dolgozók munkahelyét. 1999-től a Borotai Sertéshús Zrt. igazgatója, ami a település legnagyobb munkáltatója. Sertés tenyésztelepe országos hírű, húsüzeme tájjellegű, kézműves termékei az ország minden tájára eljutottak. Vezetésével létrejött a borotai székhelyű Pannon Sertés Kft., mely az ország második legnagyobb sertéstermelői csoportja. Közreműködött a borotai székhelyű Dél Alföldi Juh Kft. termelői csoport létrehozásában, mivel Kiss György és családja több mint 40 éve foglalkoznak juhtartással. A cég központja jelentős információs központ is, hiszen pályázatírással, könyvelési szolgáltatással és szaktanácsadással segíti a termelői csoportok tagjait és a környékbeli gazdálkodókat.

Társadalmi szerepvállalás

Elnöke a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők Egyesületének, alelnöke a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetségnek. Elnökségi tagja a Magyarországi Sertéstenyésztők és Tartók Szövetségének, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének és a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak. Megalakulásától elnöke a helyi földtulajdonosokból álló Borotai Vadásztársaságnak. Alapítója a helyben működő iskolai és óvodai alapítványnak. Több évtizedes munkájával mindig igyekezett a magyar állattenyésztők érdekeit képviselni, és az új technológiákra való nyitottságával az állattenyésztés színvonalát emelni.