Skip to main content

Gyermekkorát Vas megyében a répcementi kis településen Hegyfalun töltötte. Jelenleg Nagyatádon él feleségével és három fiúgyermekével. Földműves családból származik és jelenleg is a termőföldből él. 1981-ben érettségizett a soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában. Ezután erdészgyakornokként dolgozott a Nyugat-Magyarországi Fakombinát Sárvári Erdészeténél. 1983-ban erdésztechnikusi képesítést szerezett és ugyanebben az évben felvételt nyert a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki karára. 1990-ben vette át erdőmérnöki diplomáját. A végzést követően szeptemberben a HM Kaszó Erdőgazdaságnál kapott állást. 1991 januárjától fahasznosítási osztályvezető, majd két év múlva erdészeti igazgatói állást töltött be 1997. szeptember 12-ig. 1996. december 1-én céget alapított, amely a mai napig családi vállalkozásként működik és Mocz és Társa Magánerdészet Kft nevet viseli, fő tevékenysége erdőgazdálkodás. Az erdőterületek mellett szántókat és legelőket is vásárolt, így a mezőgazdasági ágazaton belül növénytermesztéssel is foglalkozik. Egyéni vállalkozóként, mintegy 300 hektáron termel gabonaféléket, olajos magvúakat és kukoricát. A jövő kihívása számára a csicsóka termesztése és hasznosítása, amely kitűnő innovációs lehetőség. Erdészeti ágazatban 11 hektáros csemetekertben erdészeti szaporítóanyagot állít elő évi 3-5 millió db mennyiségben. A termelt szaporító anyag jelentős részét erdőtelepítésben használják fel. Az elmúlt 20 évben Magyarország egyik legnagyobb erdőtelepítője számít. A nevéhez köthető több mint 4500 ha új erdő tervezése, és több mint 2000 ha új erdő telepítése (Magyarországon az elmúlt 20 évben 200 000 ha új erdő létesült). Munkáját 2008-ban az agrártárca a Pro Silva Hungáriae (Magyar Erdőkért Díj) ismerte el. 2013-ban Somogyszob község Díszpolgárának választották

Társadalmi szerepvállalás

Igen magas összegekkel támogatja évek óta a helyi polgárvédelmet, mert az utóbbi években kimagasló volt a terménylopás, ami ellen így sikerült tenni és az így keletkezett kár is mérhetően visszaszorult. Közjóléti szerepvállalása erdei iskola programjukban valósul meg. Évente több száz gyermeknek van lehetősége beszélni a termőföld szeretetéről és anyanyelvünk szépségéről és fontosságáról. A legfontosabb a környezettudatos nevelés átadását tartja. Évtizedek óta szakmai rendezvények szervezője és előadója. Szaktudásával tanácsadó testületek munkáját segíti. Vendégelőadóként a Soproni Egyetemen tart órákat. Jelentős mennyiségű interjúra és publikációra volt lehetősége Néhány kisfilm is készült vállalkozásáról, amelyből a Reviczkyvel az erdőben című sorozat első részére a Somogyszobi Kincseserdő című kisfilmre a legbüszkébb. A 25 éve működő Magánerdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének három cikluson keresztül volt az alelnöke, kettő és fél éve pedig az elnöke. Legfontosabb feladatomnak tartja a magánerdő működőképességének biztosítását és javítását. 2010-2018-ig az Országos Erdészeti Egyesület magánerdőgazdálkodásért felelős alelnöke volt, ahol a szektorok közötti együttműködés megteremtését, és a teljes erdészeti ágazat képviseletét vállalta fel a magánerdő prioritásával. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta a somogyi szervezet vidékfejlesztésért felelős alelnöke, így lett lehetősége a teljes magyar agrárium képviseletére. A Rinya-Dráva Szövetség leader szervezetében elnökségi tagként figyelemmel kíséri a pályázók tevékenységét. Több alapítvány kurátoraként lehetősége van az alapítványok céljait támogatni. Munkáját 2008-ban az agrártárca a Pro Silva Hungáriae (Magyar Erdőkért Díj) ismerte el. 2013-ban Somogyszob község Díszpolgárának választották.