Skip to main content

Zajcsek Szabolcs és felesége, Zajcsekné Tóth Mónika olyan családi gazdaságként működnek Egeralján, amiben az egyéni képességek találkoznak és formálódnak erővé. Szabolcs főtevékenysége a gyümölcstermesztés. 2009-től kezdődő tevékenységeink: 3,6 hektár intenzív ültetvényben alma termesztése, 4,5 hektár erdészeti faiskola üzemeltetése – jellemzően honos lombhullató fa nevelésével. 2009-től folyamatosan érte el a 36 hektár nagyságú rétet, legelőterületet, melyet kaszálóként és legelőként hasznosít saját takarmányozási céllal. A lápos, NATURA2000-es természetvédelmi területen található legelő természeti adottságait „hasznosítva” 40 egyedből álló bivalycsorda (őshonos állatfaj) extenzív tartásával is foglalkoznak. A területi adottságokat figyelembe véve 30 hektár nagyságú területen szántóföldi növénytermesztést is végeznek. 2014-től fordult termőre 15 hektárnyi korszerű bodzaültetvénye, kiemelkedő minőségű termést nevelve. 2014-ben lett telepítve élelmiszeripari feldolgozási céllal 3,5 hektár birsültetvény, termőre fordulása 2018-ban várható. A telepítés fő célja itt is a kiemelkedő minőség biztosítása. Mónika – a 2012-es fiatalgazda-támogatás elnyerése után – 2013-ban kezdett el szabadföldi szamócatermesztéssel foglalkozni. Később a termelési biztonsághoz szükséges fejlesztések hiánya miatt a szamócatermesztést abbahagyta, de ugyanekkor kezdett – évről évre növekvő területen – dísznövények szaporítóanyagának termesztésével foglalkozni. A fajtaválasztékban főként szabadgyökerű cserjék találhatóak meg. Szaporítóanyagot elsősorban továbbnevelési és parki, tájépítészeti alapanyag-felhasználásra termesztenek. Vevőkörük elsősorban park- és tájépítő vállalkozások. A gyümölcsfaiskola működtetését 2016 tavaszától indította el, a dísznövény- és gyümölcsfaiskola mérete 8 hektár. Szabolcs a szülei családi gazdaságában töltötte szabad idejét tanulóévei alatt, itt szerzett szakmai tapasztalatot az almaültetvény kialakításától a termőre fordulásig, a gyümölcsképzéstől a termékértékesítéséig. A szakma szeretete már itt megszületett, szakközépiskolai tanulmányai alatt pedig a természet, az erdő szeretete szakmaisággá alakult. Felesége megismerése s a házasság közös szakmai gondolkodást is hozott, ami olyan hátteret adott számára, amellyel a családi gyökerek, a tanulás, a megszerzett tapasztalat életpályává és életvitellé alakult. Mónika családjában az apai ágon a nagyszülők szőlő- és dinnyetermesztéssel foglalkoztak, anyai nagyapja pedig mezőgazdasági gépészképző (szakoktató) volt. Szülei anno az egyik növényvédelmi állomáson dolgoztak, s ezek a családi emlékek, érzések adtak hátteret földszeretetének. Szabolcs kertészmérnökként végzi termelői tevékenységét, a szakközépiskolát erdésztechnikus végzettséggel zárta. Egyéni vállalkozását a Fiatal mezőgazdasági termelő pályázat sikeres elnyerését követően 2008 évben kezdte meg. Az iskola elvégzését követően folyamatosan részt vesz szakmai (alma-, bodza-, erdészeti termesztéssel kapcsolatos belföldi és külföldi) rendezvényeken, képzéseken. Saját termesztési tapasztalatait próbálja következetesen elemezni, javítani. Gazdálkodási eredményeit, tapasztalatait, hibáit termesztő kollegáival, szaktanácsadókkal megosztva, több esetben közös egyeztetéseken keresztül igyekszik javítani. Mónika kertészmérnökként és növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnökként végzi kertészeti vállalkozását. A főiskola elvégzése után a közigazgatásban, a zöldfelületgazdálkodás beruházásaival foglalkozott, közben levelező tagozaton nemzetközi kapcsolatok szakra járt a Zsigmond Király Főiskolára, ahol a pályázatírást is megismerte, elsajátította. Gazdálkodói szemléletük fontos eleme a család ereje, valamint a természet rendjéhez és körforgásához igazodó gazdálkodás működtetése. A célirányosság, hatékonyság, szakmaiság, a problémák tárgyilagos kezelése, hibákból való tanulás jellemzi őket. Vallják, hogy egyre fontosabbak a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok az életképes gazdaság megtartása mellett. Szabolcs ültetvényei AKG ültetvények; a növényvédelemnél a szükséges minimum elvét alkalmazzák. A természetvédelmi láprétek hasznosítását őshonos állatfajta legeltetésével valósítják meg. Fejlesztéseiknél fontos számukra a kisebb környezeti terheléssel járó technológiák kialakítása. Mindketten folyamatosan fejlesztenek. Szabolcs 2018-ra és 2019-re ütemezve az ültetvények gépparkjának bővítését és fejlesztését tervezi. 2018-ban egy 10 hektár szuperorsó jégvédőháló tartására alkalmas ültetvény telepítése valósul meg, a telepítés célja a versenyképesség növelése, a fogyasztói igények magas minőségű kiszolgálása. Mónika faiskolájának ágyásszerkezete jelenleg hagyományos rendszerű, ám a területi adottságok jobb és magasabb minőségű növények nevelésére alkalmasak. A kertészeti vállalkozás még nem érte el a működési optimumát, éppen ezért Mónika célja ennek megvalósítása, amit a faiskola gépesítésével, illetve a gépesítettség fejlesztésével kíván elérni. Szabolcs eddig elért eredményeik egyik legfontosabbjának a 2014 végén megvalósult telephely- és hűtőház-beruházásukat tartja, amely infrastruktúrát teremtett termelőtevékenységüknek. A beruházás LEADER pályázat keretein belül valósult meg. Úgy vélik, családi gazdaságuk eredményességét segítette, hogy sikeresen szerepeltek ültetvénytelepítési, kertészeti korszerűsítési pályázatokon is, ami hozzájárult mai stabilitásuk, piaci pozíciójuk eléréséhez. „A pályázati sikereinkre motiváló erőként gondolunk vissza” – mondják.

Társadalmi szerepvállalás

A 200 fős, elöregedő Egeralján családi gazdaságuk stabilizálódása, erősödése a falu életképességét erősíti, s a gazdaság beruházásai hozzájárulnak a falukép megújulásához. Emellett a környező önkormányzatok, helyi óvodák, helyi alapítvány megkereséseire segítően vesznek részt. Az elmúlt évek alatt a térség vidékfejlesztési, ágazati, kereskedelmi, érdekképviseleti rendezvényein több ízben részt vettek, velük együttműködő, jó kapcsolat alakítottak ki. Tagok a Nyugat-Dunántúli Faiskolák Szövetségben, az Erdészeti és Energetikai Terméktanácsban, a FruitVebben, a Bodzatermesztők Értékesítési Szövetkezetében.