Skip to main content

A vasvári, majd a keszthelyi gyermekkor, az empatikus értelmiségi családi háttér egyértelmű szerepet játszott
életpályája elindításában. Középiskolája a keszthelyi Vajda János Gimnázium volt, majd egy éves katonai szolgálatot követően tanulmányait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen folytatta.
1976-ban kitüntetéses agrárkémikus agrármérnöki diplomát kapott. Egyidejűleg növényvédelmi
szakképesítést is szerzett. Az egyetem elvégzését követően a NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálási Szolgálatának keszthelyi telepe volt első munkahelye, ahol tudományos segédmunkatársi munkakörben dolgozott. 1977-ben a MÉM NAK Tápanyaggazdálkodási Osztályára került főmunkatársként. 1979- ben áthelyezték a Zala megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomásra, ahol agrokémiai csoportvezetői beosztásban dolgozott. 1981-82-ben egy éves farmgyakorlaton vett részt az Egyesült Államokban. 1983-ben kezdte meg kutatómunkáját az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében. 1991-től ellátta az intézet tudományos igazgatóhelyettesi beosztását, és egyúttal az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály vezetését is. 1997 és 2008 között az intézet igazgatója volt. 2008-ban
első alkalommal, majd 2011-ben ismételten megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának.
Évtizedeken keresztül végez tudományos, illetve tudományszervezési munkát a hazai és nemzetközi testületekben. 2008-tól napjainkig tagja és elnöke az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságnak. Részt vesz a hazai agrár-felsőoktatásban, a szaktanácsadásban, a tudományos továbbképzésben és a doktori képzésben. Külföldi egyetemeken meghívottként tart előadásokat, rendszeresen szervez és vesz részt hazai és nemzetközi
tudományos rendezvényeken.