Skip to main content

Vállalkozásában két szakirányú végzettséggel rendelkező családtagja is dolgozik. Jelenleg több mint 5000 hektár magánerdő szakirányítását végzik Szolnok, Borsod, Heves, Nógrád, Pest, Veszprém, Zala, és Békés megyékben. Munkájuk rendkívül változatos: a síkvidéki erdőtelepítések és hegyvidéki természetes erdőgazdálkodás munkáit egyaránt irányítják és közreműködnek a fakereskedelem lebonyolításában. A szakirányítása alá eső erdőterületeken az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás kölcsönös előnyére történő együttműködést segíti elő. Az erdőtelepítésekben, az erdő ápolásaiban és nevelésében több száz hátrányos helyzetű környékbelit foglalkoztatnak. Répászky Miklós számtalan családot segített faanyaghoz, ezzel csökkentve a falopások számát is. Répászky Miklós több évtizede részt vesz az erdészet, az agrárkamara országos munkájában, a helyi közéletben 1959 óta több tisztséget is visel.” Nem vagyok nagybirtokos – mondja –, tisztességes családi és közösségi életet élek.” Munkája során biztosítja mezőgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás ésszerű együtt működését. Működési területén sok település önkormányzatát segíti parkosítás, fásítás tervezésével és kivitelezésével. Ezzel is többszörösen hátrányos helyzetűeket foglalkoztat. Erdő,- és vadgazdálkodók részére rendszeres oktatást szervez és tart az erdőtelepítések, a vad élőhelyének fejlesztésére és az egyéb EU-s pályázati lehetőségek ismertetésére, valamint a pályázatok elkészítésére. Sikeres munkájának eredménye a nagy területű, jelentős élőhely változást eredményező sikerekben mérhető.1956-ban kezdett el erdészként dolgozni Abádszalókon, a helyi vadásztársaságnál különböző vezetői beosztásokban tevékenykedik 1962 óta. Munkája során a fátlan nagyalföldi térséget több mint 3200 hektár új erdő létrehozásával gyarapította, melynek jelentős hányada őshonos fafajták telepítésével valósult meg. A rendszerváltást követő privatizáció adta lehetőséget kihasználva azokon a területeken, ahol a mezőgazdaság nem volt gazdaságos, erdő és erdősávok telepítésével, tervszerű mezővédelmet biztosító erdők létesítésével, valamint azok tervezési, kivitelezési feladataival kezdett foglalkozni. Az uniós pályázatok és támogatások ésszerű felhasználásával további 1040 hektár új erdő létrehozásában vette ki aktívan a részét. A vadásztársaság területén az elmúlt időben további 480 hektáron a vadak élőhelyének növelését és az életterének bővítését tervezte meg és vitte véghez.

Társadalmi szerepvállalás

Répászky Miklós egész életében erdész-vadászként dolgozott. Hivatásának tekintette és tekinti ma is az erdő élővilágának a védelmét, gondozását és a tulajdonos hasznára történő vagyon-működtetését. Fő célja az erdőt, mint életközösséget, a jelenkor legnagyobb természeti értékét a lehető legmagasabb szinten kezelni és az utókorra még értékesebb erdei életközösséget hagyni.