Skip to main content

Részt vett a hazai küllemi bírálati rendszer kidolgozásában, a bírálók kiképzésében és jelentős szerepe van abban, hogy 1983. január 1-n a világon elsőként elindult a lineáris leíró bírálat Magyarországon, ugyanazon a napon, mint az USA-ban. Ezt követően a kettőshasznú magyartarka és a húsfajták lineáris bírálatát is kidolgozta, s a bírálók képzésében is tevékeny részt vállalt. A tenyészetek, melyeknek ő a tenyésztési tanácsadója, megannyi díjat mondhatnak magukéinak a Nemzeti Holstein Show-kon, de az Oldenburgban tartott Európa Show árverésén is sikeresek voltak az általa tenyésztett üszők. 1990-től számos nagysikerű tenyészbikával gazdagította a Holstein tenyésztést. Ezek mintegy negyedét amerikai embrió programok tervezése révén állította elő. Tenyésztési koncepciójának (Tenyészcél = Gazdaságosság) megalapozottságát bizonyítja az a tény is, hogy míg az ivadékvizsgálatban indított minden 10-14 bikából 1 lesz forgalmazható, addig az általa tenyésztett bikák esetében ez az arány 2-ből 1 forgalmazható (2008. áprilisi értékelésig)!Pócz János 1949-ben született Budapesten. Okleveles agrármérnöki diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állattenyésztő szakán 1974-ben szerezte. 1976-ig a Mavad Vecsési Élővadtelepén volt telepvezető, majd 1976 októberétől az OÁF Szarvasmarhatenyésztési Osztályán a hús-, majd kettős- és tejhasznú ivadékteljesítmény-vizsgálattal, saját teljesítmény-vizsgálattal és bikanevelő tehenek válogatásával, párosításával foglalkozott, mely tevékenysége során egyre inkább a Holstein-fríz fajta kerül előtérbe. 1985-ben a Virginiai Állami Egyetem Tejtermelés-tudományi tanszékén folytatott kutatómunkát, s számos más ország szarvasmarha-tenyésztését tanulmányozta. 1989-ben az Európai Feketetarka Tenyésztők Szövetségében hazánk egyik képviselőjeként a küllemi bírálati harmonizáció érdekében javasolta a vezető bírálók konferenciáinak bevezetését, amely azóta is eredményesen működik. 1992-ben közreműködött a Holstein-fríz Világkonferencia megrendezésében. 1993 szeptember elsejétől a bírálói csapattal együtt a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületéhez került, ahol 1996 júliusáig tenyésztési igazgatóként és vezető küllemi bírálóként dolgozott. Show-bíróként ő bírálta az első hódmezővásárhelyi és debreceni kiállítás bemutatott egyedeit. 1996. második felétől vállalkozóként, majd az általa alapított P AXON Kft. igazgatójaként tenyésztési tanácsadással és állományok egyedi párosításával foglalkozik. 2007-ben létrehozta a COWART Kft-t, melyben fiával Dániellel együtt nyújtanak tenyésztési szolgáltatásokat. Belföldön és külföldön egyaránt oktatott és tartott szakmai képzéseket.

Társadalmi szerepvállalás

Pócz János a hazai szarvasmarha-tenyésztés megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek közt a Holstein-fríz, a kettőshasznú magyartarka és a húsfajták küllemi bírálati rendszer kidolgozása és a bírák kiképzése.