Skip to main content

1992-ben az akkori átalakulások során veszélybe került a dísznövény nagykereskedelmi piac működése. Ezt néhány dísznövénytermesztő kollégával együtt felismerve Müller Jenőék megkezdték a mai Szigetszentmiklósi piac megszervezését. Létrejött egy 500 fős, magyar kertészekből álló Kft, a mai FLORA HUNGÁRIA, mely a mai napig az ország legnagyobb létszámú Kft formában működő szervezete. Müller Jenő 12 évig volt a szervezet felügyelő bizottságának elnöke és aktív választott tagja a Magyar Dísznövény Szövetség elnökségének is. Ezzel egy időben az első önkormányzati választások során megkeresték, hogy lakóhelyén jelöltesse magát a polgármesteri címre. Ő ezt arra hivatkozva, hogy nincs közigazgatási ismerete nem vállalta, de a képviselői jelöltséget igen. Így négy évig aktívan részt vett a község életében is, melynek elismeréseként díszpolgári címet kapott. Müller Jenő a mai napig részt vállal a község életében, támogatja a helyi oktatási alapítványt. Az óvodai étkezés megreformálásának elősegítése érdekében rendszeresen biztosít ingyenesen gyümölcsöt és szívesen felkarolja Helvécia község bemutatkozását, megjelenését különféle önkormányzati és egyéb rendezvényeken. Családjával a községi római katolikus templom építésének 100 éves évfordulóján a felújítási költségek igen jelentős részét vállalta. Az utóbbi 3-4 évben a községen áthaladó forgalmas de csak a belterületen burkolt út lakossági szervezésű, de önkormányzati támogatással történő burkolását támogatta 3,5 km-es szakaszon szervezéssel és anyagi hozzájárulással egyaránt. Tagja a FruitVeb szakmaközi szervezet Gyümölcstermesztési Főbizottságának. A kertészeti egyetemi, főiskolai oktatás támogatásában – beleértve az erdélyi és vajdasági kihelyezett képzést is – rendszeresen üzemi bemutatókat vállal, hogy az intézmények munkáját gyakorlati tudással is támogassa. Az intenzív cseresznyetermesztés hazai nemesítésű alanyainak szaporításában vállalt feladatokat, felhasználva a mikro szaporítású növények továbbnevelésében szerzett üvegházi tapasztalatait tekintettel arra, hogy a magyar faiskolai termesztésben általában nem használnak fedett termesztő berendezéseket.A kertész diploma megszerzését követően a Helvéciai Állami Gazdaság borászati üzemébe került, ahol 1985-ig a 30.000 hl/év kapacitásról 300.000 hl/év kapacitásra fejlesztette az üzemet. Emellett szülei helvéciai házánál zöldséghajtatásba kezdett, retket, paprikát és paradicsomot termesztett. Szüleivel és öccsével 1985-ben családi vállalkozást indított, egyéni kivitelezéssel a saját tervei alapján átépítette korábbi kertészeti telepüket. 6.000 m2 fóliaházban és 4.000 m2 üvegházban vágott-virág termesztésbe kezdett. Korszerű technológia megteremtésével gerbera, orchidea és flamingóvirág tekintetében hamar a hazai dísznövénytermesztő szakma és a szigetszentmiklósi nagybani virágpiac ismert és kedvelt alakjává vált. A helvéciai szülői ház mellett üzemben igényes, nem mindennapi dísznövénykultúrát teremtett. A 90-es évek közepétől több, mint 60 hektáros területen gyümölcs termesztéssel foglalkozik, almát, meggyet, szilvát és cseresznyét termeszt. Ültetvényeiben a legújabb és a legjobb tulajdonságokkal rendelkező fajták találhatók meg. A gyümölcsöse mellett vállalkozása néhány éve az ország akkori legkorszerűbb hűtőházát építette meg. Folyamatosan képezi magát, naprakész informáltsággal rendelkezik a kertész szakma hazai és külföldi változásairól, fejlődéséről, gyakran utazik tapasztalatszerzés céljából külföldre is. Mindenkor nagy figyelmet fordít a marketingre is, hitvallása szerint előbb neki kell minőségi terméket előállítani, utána lehet magasabb árat kérni. Ültetvényeit, üzemét látva a munkamódszereiről, terveiről, külföldi kapcsolatairól őt hallgatva bárki meggyőződhet arról, hogy nagy tudású, szakmája iránt kellő alázattal megáldott és elkötelezett kertész. Folyamatos és élő kapcsolatot tart oktatási intézményekkel, szakmai bemutatókkal segíti az oktatói és kutatói munkát. Középiskolai tanulmányait Kecskeméten a Közgazdasági Technikumban folytatta, majd 1970-ben szerzett diplomát a Budapesti Kertészeti Egyetemen. 1970-1985 között a Helvéciai Állami Gazdaság főborásza, mellette zöldségtermesztéssel is foglalkozott. 0985-től dísznövénytermesztőként jelenik meg, ahol a szakmában országos elismertségre tesz szert. A 90-es évek közepétől a közepétől a kárpótlásból visszakapott földek hasznosítása és szakmai megfontolások vezették arra az elhatározásra, hogy gyümölcstermesztésbe kezdjen a Kecskemét melletti Gerő-majorban.

Társadalmi szerepvállalás

Van a kínaiaknak egy bölcs mondása: „Ha egy életen át akarsz boldog lenni, légy kertész.” Müller Jenő kertész lett. Borászat, zöldség-, majd dísznövénytermesztés után intenzív gyümölcstermesztésbe kezdett. Ültetvényeit a dísznövénytermesztésben általa megszokott pontossággal és szemlélettel műveli. A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kari Tanácsa 2012-ben a Magyar Kertészet Fejlesztéséért kitüntetést adományozta részére a magyar kertészet fejlődéséért, hazai és külföldi elismertségét elősegítő, kiemelkedő szakmai munkásságáért és a kertészeti felsőoktatás pártoló támogatásáért.