Skip to main content

Dr. Szöllősi Károly az agrártudományi egyetemen szerzett vetőmag szakmérnöki diplomát, majd doktori tanulmányait befejezve végig az agrárium termelői, később integrátori szerepkörében tevékenykedett. 1989 után pedig egy kis falugazdászi kitérőt követően a magánvállalkozása horizontális és vertikális felépítésén dolgozott és dolgozik jelenleg is. Apostag közéletében hosszú évekig tanácstagként, képviselőként tevékenykedett. Vállalkozásuk a lehetőségeihez mérten segíti a község fejlődését, melyhez gépi munkákkal is hozzájárulnak. Ellátta a községi sportegyesület elnöki teendőit, sok fiatallal megszerettette a kosárlabda, asztalitenisz és tenisz sportágakat. A református egyháznál presbiter volt, jelenleg kántori feladatokat, szolgálatot végzett. A Kis-közép Agrárvállalkozók Egyesület alelnöke. Az Agrárkamara országos küldöttjeként igyekszik képviselni a gazdákat.Felépítette, működteti a családi vállalkozáson alapuló gazdaságát, mely sok-sok kihívással jár. Integrátori szerepet is vállalt a környék kis gazdálkodói segítésére vetőmag, műtrágya és szakmai tanácsadással, valamint a megtermelt termények értékesítését is biztosították. Őstermelőként és egyéni vállalkozóként is gazdálkodik és büszke arra, hogy ezt a gazdasági egységet át tudja adni fiainak, akik továbbvihetik – és viszik is azt Apostag térségében.

Társadalmi szerepvállalás

Dr. Szöllősi Károly felépítette és működteti a családi vállalkozáson alapuló gazdaságát, mely sok-sok kihívással jár. Apostag és környéke életében aktív szerepet vállal, lehetőségeihez mérten segíti a térség életét.