Skip to main content

Dr. Birkás Márta többszáz előadást tartott mezőgazdasági, vetőmagtermesztő és gépforgalmazó vállalatok rendezvényein. Szántóföldi bemutatókon és határszemléken talajállapot ismeretre, és okszerű művelési fogásokra tanította a magyar, szlovákiai-magyar, horvát, bosnyák, és szlovén gazdálkodókat. A térségben elsőként publikált korszerű angol nyelvű talajművelési könyvet, amelyből számos európai társintézményekben oktatnak. Kilenc szakmai és tankönyve közül három nívódíjas. Új, a szakmai körökben is elismert definíciókat alkotott, mint például az alkalmazkodó talajművelés, klíma-stressz, klíma-kár, talajvédelem. Megteremtette a Gödöllői Talajművelési Iskolát. A magyar mellett angol nyelven publikál és ad elő, továbbá neves tudományos folyóiratok kérték fel lektorálásra és komoly tudományos folyóiratok szerkesztő bizottsági tagja. Tudományos és szakmai bizottsági tagságai: 1993-tól: MTA Növénytermesztési Bizottság tagja 1993-tól: A Magyar Talajművelők Társasága alapító tagja és elnöke 1995-től: Agrofórum/Gyakorlati Agrofórum Tanácsadó Testülete tagja 2001-től SZIE MKK Növénytudományi Doktori Iskola alapító tagja 2001-től Pannon Egyetem Doktori Iskola külső tagja 2007-től Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori Iskola külső tagja 1989-től: International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) tagja 1997-2003: ISTRO Vezető Testülete tagja 1991-től: European Society of Soil Conservation (ESSC) tagja 1991-1999: Royal Agricultural Society of England (RASE) tagjaDr. Birkás Márta 1951. január 14-én született Jászapátin. Miután okleveles agrármérnöki diplomát szerzett a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, a GATE Tangazdaságban volt gyakornok, majd a Földműveléstani és Növénytermesztéstani Tanszéken lett tudományos ösztöndíjasa, ahol Sipos Sándor professzor halála után ő folytatta és bővítette a talajművelési és talajállapot kísérleteket. 1978-ban summa cum laude doktorált. 1987-ben szerezte meg a mezőgazdasági tudományok kandidátusa címet, 1995-ben Gödöllőn habilitált. 1997 óta egyetemi tanár. Az MTA doktora fokozatot 2002-ben kapta meg. Dolgozatában a talajtömörödés kialakulásával és enyhítésével foglakozott.

Társadalmi szerepvállalás

Dr. Birkás Márta kutatási eredményei alapjaiban rengették meg és értelmezték újra a talajművelésről alkotott elképzeléseket: ő dolgozta ki a környezettel harmóniát teremtő talajhasználat feltételrendszerét. Tudományosan megalapozott, termőhelyhez, talajhoz, klímához adaptált módszereit napjainkra 2,2 millió hektáron alkalmazzák sikerrel, Magyarországon kívül még négy térségi országban. Diákjai közül mára többen elismert oktatók, kutatók, szakemberek. „Rájuk vagyok a legbüszkébb”- mondta, mikor pályafutásáról kérdeztük. A professzor asszony fáradhatatlan: szabadidejét nem sajnálva segíti ötletekkel, tanácsokkal gazdálkodó diákjait területtől, hektárszámtól függetlenül.