Skip to main content

Mindig is érdekeltek a növények, már kisgyermekkoromban csodálattal töltöttek el a színpompás virágok, – és ez a rajongás mind a mai napig töretlen. – A bácsalmási gimnázium után a hatvanas években a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen végeztem, növényvédő-szakmérnök vagyok. Sokáig dolgoztam agrokémikusként különböző szövetkezetekben, – volt idő, amikor egyszerre három állásom is volt, sosem unatkoztam. – Majd elkerültem a budapesti Rottenbiller utcai Vetőmagvállalathoz, és ott ragadt rám a tudomány. Mondhatni talán, hogy az aprómagvak univerzális szakembere lettem, a Vetőmagvállalattal Hercegszántótól Méhkerékig különböző gazdaságokban termeltettünk, a „legvadabb” dolgokat, külföldre is. – A rendszerváltáskor a vállalat megszűnt, megkaptam a munkakönyvem, el kellett gondolkodjak, hogy mitévő legyek. Rájöttem, azt kell folytatnom, amihez értek. Pár hektáron már azelőtt is termeltünk a családi gazdaságban ezt-azt. Ezekkel, és a kárpótlásban visszakapott földekkel indult a gazdaság, ami az elmúlt huszonpár évben a folyamatos, állhatatos munka eredményeként 150 hektárra nőtt. A termelés a folyton változó piaci igényekhez alkalmazkodik, jelenleg is közel száz fajtával foglalkozom, ezek között kitüntetett helyet foglalnak el a magyar flóra vadvirágai – ezek különösen közel állnak szívemhez.- A közel ötven éves pályafutásom során mindig igyekeztem a növényvédelmi, termesztési problémákkal hozzám fordulókat tanácsaimmal segíteni, – a közelmúltban oktatóként tevékenyen részt vettem a térség ilyen irányú hivatalos gazdaképzéseiben is. A főiskolai hallgatók aprómagtermelés gyakorlati képzésében való közel két évtizedes közreműködésem elismeréseként 2011-ben a Kecskeméti Kertészeti Főiskola címzetes főiskolai docens címet adományozta. – Szakcikkekkel, tudományos értekezésekkel a jövőben sem terhelem a publikumot, a termelés napi, holnapi és holnaputáni szervezése-tervezése bőven ellát megoldandó feladatokkal – azonban a kollégákat, a diákokat, az érdeklődőket szívesen fogadom a Mélykút-öregmajori birtokon.

Társadalmi szerepvállalás

Bács-Kiskun megye déli részén, Mélykút városának külterületén gazdálkodó Báics Ernő agrármérnököt jelölöm a kertészeti kategóriában. A mezei virágmagok termesztésében olyan egyedi gazdaságot épített fel, amellyel nem csak hazánkban, de külföldön is elismerést szerzett. Szaktudása, közel ötven munkában eltöltött év méltóvá teszi a jelölésre, viszont szerénysége ezt nem engedi, ezért én teszem helyette közreadva, amit magáról vall.