Általános felhasználási feltételek

a www.azevagrarembere.hu – weboldalhoz

domain tulajdonos: Agrotrend Média Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33.

Cg.:14-09-313032

Adószáma: 24152905-2-14

A cég e-mail címe: info@agronline.hu, internet címe: www.agronline.hu, telefonos elérhetőség: +36 30 937-5766

Jelen ÁFF elérhetősége: www.azevagrarembere.hu

Jelen ÁFF hatályos 2014. szeptember 15-től.

Jogszabályi háttér:

 1. Ptk. (2013. évi V. törvény)
 2. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 3. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 4. a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

I. A www.azevagrarembere.hu portálon meghirdetett verseny és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások feltételeiről

 1. A www.azevagrarembere.hu az Agrotrend Média Kft által üzemeltetett internetes portál. Küldetésünk, hogy az agráriumban dolgozók számára olyan versenyt és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánljunk, amelyek növelik a magyar nyelvi kultúra területén az agrárium és ezzel az abban becsületesen dolgozó kiválóságok presztízsét. Látogatóink nyomon követhetik a versenyt, tevékenyen részt vehetnek, jelölhetnek és jelöltek lehetnek, amennyiben a feltételeknek megfelelnek, illetve a kiírási feltételeket elfogadják. A portálon megjelennek a szponzorok és egyéb támogatók logói, illetve linkjei, így ezen keresztül elérhetőek azok internet oldalai. Az így elért internet oldalak tartalmát jelen domain tulajdonosa még közvetett módon sem tudja befolyásolni, így azok tartalmáért felelősség nem terhelheti.

II. Alapfogalmak

 1. Szolgáltató:Agrotrend Média Korlátolt Felelősségű Társaság,székhely: 8692 Szőlősgyörök, Arany János u. 33., Cg.: 14-09-313032, adószáma: 24152905-2-14, képviseli: Hamvas Atanáz és/vagy Mátrai Zoltán ügyvezetők. A Szolgáltató felelős az www.azevagrarembere.hu weboldalon megjelenő szövegek és dokumentumok tartalmáért, végzi a weboldalon keresztüli jelentkezések ellenőrzését és moderációját.
 2. Portál: jelen ÁFF tekintetében a www.azevagrarembere.hu webportál.
 3. Felhasználó: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon jelöltként/jelölőként regisztrál és/vagy a honlap funkcióit használja. Jelen ÁFF tekintetében minden portálra belépő egyúttal Felhasználónak is minősül.
 4. Jelölő/jelölt: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál kínálta jelöltté váló folyamat kínálta szolgáltatást.
 5. Szponzor: az a magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a Szolgáltatóval kötött külön szponzorációs/támogatási szerződés szerint támogatja a versenyt, a versenyt hirdető folyamatot.
 6. Szolgáltatás: a Portál versenyt hirdető folyamata a jelöltté válástól az eredményhirdetésig, valamint az ehhez kapcsolódó szponzori/támogatói szervezetek portálon elhelyezett logóival/linkjeivel megvalósított hirdetésiszolgáltatásai. A Szolgáltató által a Portálon keresztül nyújtott szolgáltatásba beleértendőazon szolgáltatás is, amely – bizonyos feltételek teljesítése esetén – a versenyben, mint nyereményjátékban való részvétel biztosításával valósul meg a végeredményül kiválasztott nyertes jelöltek számára.
 7. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja alapja szerinti reklám, azaz olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Jelen ÁFF tekintetében hirdetésnek minősül a Portálon megjelenítendő logó, link, banner, valamint a portál tartalmának nyomtatott kiadványokban megjelenítendő szövege is.
 8. Egyedi szerződés: a Szolgáltató és a Szponzor/Támogató között létrejött egyedi szerződés/megállapodás, amely tartalmazza a szerződés jelen ÁFF-ben nem szabályozott lényeges tartalmi elemeit, a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezését, valamint a Szponzor/Támogató nyilatkozatát jelen ÁFF rendelkezéseinek kifejezett elfogadása tekintetében.

III. Jelöltté válás

 1. a.) Az első szakasz: jelölés A jelöltté válás folyamata egyszerű, hiszen vagy egy ismerős, vagy akár saját maga által is végbe vihető. Egy rövid indoklás, szakmai bemutatkozás és fotó elküldése kell hozzá. A jelöltek jelöltté válásuk után – az előző évek gyakorlatával ellentétben – nem jelennek meg online felületen. b.) Második szakasz: zsűri döntése. A kategória zsűrije választ a jelöltek közül három alkalmas személyt, ők kerülnek majd megméretésre a továbbiakban. Mindegyik döntősről riportfilm készül ezután, mely felkerül az adatlapjára, ezzel kiegészítve a jelölést. A zsűri ebben az időszakban már a kategóriadöntősöket eldönti. A szakmai zsűri tagjai az alapítók képviselői, a kategória elismert szakemberei és támogatói. A kategóriánkénti zsűri 7 fős : A döntéshozó grémium (zsűri) minden politikai és szakmai függőségtől mentes, elismert személyekből álló döntési szerv, amely csak a kiírás szempontjait figyelembe vevő döntést hoz! Minden kategóriában a zsűritagok maguk közül elnököt választanak, aki vitás és egyensúlyi helyzetekben döntést hoz. c.) Harmadik szakasz: kategóriadöntők. A kategóriadöntők során az összesen 30 jelölt (kategóriánként 3-3) online szavazáson méreti meg magát. Az év növénytermesztője, növényvédőse stb. díj nyertese olyan, a magyar agrárszakmában dolgozó személy, aki az agrárvilág, az őt körbevevő társadalom számára valami hasznosat, innovatívat, előremutatót, újdonságot, társadalmilag értékelhető jót hozott létre. Mind e jót az illető személy élettartam-teljesítményének összessége, és nem egy pillanatnyi cselekedete határozza meg leginkább! A személy gazdálkodási formája, politikai hovatartozása, céges referencia elkötelezettsége a kiválasztásnak nem szempontja, ezektől garantáltan független döntés fog születni. A döntéshozó grémium (zsűri) minden politikai és szakmai függőségtől mentes, elismert személyekből álló döntési szerv, amely csak a kiírás szempontjait figyelembe vevő döntést hoz! A díj nem egy támogató által megvásárolt „kitüntetés”, hanem szakmai alapokon és érdemeken nyugvó elismerés!
 2. A Portálon jelöltté válni a „Jelölés” fülön, a szövegablakban megjelenő interaktív felület kitöltésével lehetséges. A jelölés során a feltüntetett adatok megadása elengedhetetlen. A Portál rendszerében csak egyszer szerepelhetnek ezek az adatok, ezért már létező azonos névvel, vagy e-mail címmel történő jelölés esetén az újabb jelölés sikertelen. A jelöléssel a Jelölt kifejezetten elfogadja, és magára nézve kötelezőként ismeri el az Agrotrend Média Kft. Általános Szerződési Feltételeit, valamint Adatkezelési Nyilatkozatát,annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el! Ezek elfogadása hiányában a jelölési folyamat sikertelennek tekintendő.!
 3. Amennyiben a jelölést a rendszer elfogadta, a felhasználó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben tájékoztatjuk a sikeres jelölésről, valamint arról, hogy a jelölést milyen módon tudja aktiválni. A jelölés aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges.
 4. Amennyiben a jelölést visszaigazoló e-mail valamilyen okból a Felhasználóhoz nem érkezik meg a jelölést követő 24 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Szolgáltatót telefonon (Hétfő – Péntek 9-16 óra között a +36 30 937-5766mobilszámon) vagy e-mailben (info@agrotrend.hu).
 5. A Szolgáltató jogosult, hogy internetes és egyéb nyilvántartásokból a Felhasználóként fellépő szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérjen, azokat a megadott adatokkal összevesse, esetleg a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a Felhasználó aktivitásáról értesítést küldjön.
 6. A Felhasználó köteles valós adatokat megadni. Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem valósak, jogosulttá válik a versenyfolyamatból való azonnali kizárásra. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott valótlan adatokért, és az ezzel kapcsolatban felmerülő károkért felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatban minden felelősség kizárólag Felhasználót terheli.
 7. A Felhasználó bármikor bármilyen megadott adatát lekérheti a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a weboldal felületén közvetlenül nem találja és a kért adatról a Szolgáltató információt szolgáltathat.
 8. A Felhasználó bármikor kérheti jelentkezése törlését, amennyiben körülményeiben elháríthatatlan akadály – vis maior helyzet – áll elő.
 9. A Portálon minden Felhasználó csak egyszer és csak egy kategóriában jelentkezhet. A Szolgáltató törli azokat a felhasználói adatokat, melyek többszöri jelentkezésre utalnak (pl. név, cím, székhely, stb. egyezőség), akkor is, ha az adott jelentkezés külön-külön e-mail címről, IP címről, stb. került aktiválásra.

IV. Moderálási Alapelvek

 1. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a jelöltként/jelölőként megadott adataival azok megjelenítése időpontjától a Szolgáltató rendelkezik, határozatlan időtartamra, az Év Agrárembere versennyel kapcsolatban korlátlan felhasználási joggal – a Felhasználó ezekkel kapcsolatban a továbbiakban semmiféle követelést nem támaszthat. A Szolgáltató ezen felhasználási joga kiterjed a törölt, de archivált jelölésekre, a megszűnt/visszalépett Felhasználók adataira is.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó megadott adatait kizárólag saját adatbázisában tárolja és azt harmadik személynek a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja ki.
 3. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy megadott adataik a Szolgáltató rendszerében rögzítésre és archiválásra kerülnek, ezért azok évekkel később is visszakereshetők.
 4. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben adatai megadásával bármely jogszabályt sért, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi jogi következményt viseli. A megadott adatok valóságtartalmáért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
 5. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a versenyrendezvény során tartózkodni köteles az alábbi magatartási formáktól:
  1. durva, agresszív, obszcén, jó ízlést sértő, rasszista, kirekesztő jellegű megnyilvánulás;
  2. más Felhasználó(k) lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányuló megnyilvánulás;
  3. a Szolgáltatóval előzetesen nem egyeztetett reklám, vagy hirdetés;
  4. nyíltan vagy burkoltan saját (a Felhasználóhoz köthető vállalkozás, személy) termékét, szolgáltatását reklámozó magatartás, vagy a Felhasználóhoz köthető vállalkozás versenytársának terméke, szolgáltatása rossz színben feltüntetése;
  5. olyan magatartás, amely nehezebbé vagy lehetetlenné teszi, illetve szándékosan rombolja a meghirdetett verseny színvonalát;
  6. olyan magatartás, amely egyébként jogszabályba ütközik.
  7. szervezők a visszaélés gyanújakor kizárhatják a szavazót, végső esetben az érintett jelöltet is.(pl. vélelmezhetően azonos felhasználó több e-mailcímről érkező szavazata esetén)
 6. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az 5. pont szerinti magatartása a Szolgáltató felelős vezetőjének szubjektív megítélése szerint sérti a verseny lebonyolítását, vagy annak tisztaságát – akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül – a Felhasználó azonnal és visszavonhatatlanul a versenyből kizárásra kerül.
 7. A Felhasználó kizárását megelőzően, a körülmények mérlegelése után figyelmeztető e-mailt is kaphat, amelyben a Szolgáltató megjelöli a kifogásolt magatartást. Kizárt Felhasználó ugyanazon névvel, e-mail címmel, illetve IP címmel újra jelölt nem lehet. Kirívóan súlyos esetben a Szolgáltató felelős vezetője dönthet úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül kizárja a versenyből a Felhasználót.
 8. Amennyiben bármely Felhasználó olyan magatartást tapasztal, amely megítélése szerint a jelen ÁFF-beütközik, anonimitása fenntartásának kérése mellett jelezheti ezt Szolgáltató számára a következő e-mail címen: info@agronline.hu.

V. Szponzori LOGO, Link megjelenése a Portálon

 1. A Portál ezen hirdetési szolgáltatását a Szponzor számára a Szolgáltató – külön szerződésben rögzítettek szerint – biztosítja. A Szponzor ezen szolgáltatást minden esetben jelen ÁFF-et, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot elfogadva veheti igénybe.
 2. A Szponzor Felhasználó a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás bruttó árát köteles megadni.

VI. PR cikk és videó elhelyezése a Portálon

 1. Szolgáltató jogosult, hogy a jelen ÁFF, valamint Adatkezelési Nyilatkozat figyelembe vételével a Portálon PR cikket, videót, vagy bármely más médiahordozón megjelentetett szöveges/képes ismertetőt helyezzen el, amely tartalmazhat szöveget, videót, gif-et, weblinket, csatolt pdf-et, jpg, vagy egyéb fájlt.

VII. A verseny zárása, megszűnése

 1. A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött megállapodás határozott időtartamra jön létre, és a meghatározott időtartam elteltével szűnik meg.
 2. A Portálon megjelenő verseny-folyamat, mint szolgáltatás a határozott időtartam lejártát követően is elérhető marad.
 3. Amennyiben a versennyel kapcsolatosan, illetvejelen ÁFF-benfoglalt rendelkezéseket bármely fél súlyosan megsérti, a másik fél jogosult arra, hogy az együttműködéstől elálljon. Ebben az esetben Felek egymással – az okozott kár figyelembe vétele mellett – egymással elszámolni kötelesek.

VIII. Jelentkezések és nyilatkozatok megadásának, módosításának, és visszavonásának módja

 1. A Szolgáltató jelen ÁFF rendelkezéseit kizárólag az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
  1. az ÁFF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezi a verseny részvételi és elbírálási feltételeinek lényeges módosítását;
  2. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés,
  3. azt a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás – vis maior – indokolja.
 2. Amennyiben a Szolgáltató az ÁFF egyoldalú módosítására a fentiekben megjelöltek szerint jogosulttá válik, úgy a módosításokról a Felhasználót azok hatálybalépését megelőzően köteles a megadott e-mail címén keresztül értesíteni.
 3. Tekintettel arra, hogy minden Felhasználó köteles az ÁFF-etkülön elfogadni, különösen felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy az ÁFF szövegét minden alkalommal tekintsék át. A korábbi szöveghez képest bekövetkezett, esetleges fontosabb módosításokat minden alkalommal megfelelő jelöléssel (aláhúzással) látjuk el.
 4. A Felhasználó adataiban bekövetkezett változást a Felhasználó az adatváltozást követően a lehető leghamarabb köteles a Szolgáltató számára bejelenteni. Amennyiben az adatváltozás a bejelentés hiányában nem kerül átvezetésre, a Szolgáltató az ezzel kapcsolatos károkért felelősséget nem vállal.
 5. A Felhasználó a jelentkezésből eredő jogait és kötelezettségeit másra nem ruházhatja át.
 6. Jelen ÁFF-felérintett bármely jogviszonyban bármely fél részéről nyilatkozat kizárólag írásbeli formában (tértivevényes levél, e-mail, fax útján) tehető.

IX. Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezik a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. A jelöléssel/jelentkezéssel, illetve a szponorációs/támogatási szerződés aláírásával a Felhasználó kifejezetten nyugtázza, hogy jelen ÁFF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.
 2. A Portál megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a Portál által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések tekintetében minden jog a Szolgáltatót illeti.
 3. Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül a Szolgáltatást szüneteltesse, megváltoztassa vagy (akár átmenetileg, akár tartósan) megszüntesse.
 5. Portálunk az oldalra történő látogatáskor internetes adatfájlokat (un. sütiket vagy cookie-kat) menthet a Felhasználó számítógépére, mely a portálon történő belépéshez, a jelentkezéshez/jelöléshez, a látogatottság méréséhez és egyéb statisztikához szükséges.
 6. A jelen ÁFF-ben, valamint az egyedi megállapodásokban nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltatóra vonatkozó jogszabályok (1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) rendelkezései irányadók.
 7. A Felek az egymás közötti jogviszonyukból eredő vagy azzal összefüggő jogvitáikat kötelesek először megkísérelni maguk között rendezni, elkerülhetetlen esetre hatáskörtől függően kikötik a Kaposvári Törvényszék illetékességét.
 8. Amennyiben jelen ÁFF bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét.
 9. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató bármely nyilatkozatát nem tartja kielégítőnek, az esetleges bírósági jogérvényesítésen kívül az alábbi fórumokhoz fordulhat:
  • Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
  • Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
  • Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
  • Postacím: 1376 Budapest, Pf: 997. tel: 36 1 468 0500, Fax: 36 1 468 0680, e-mail cím: info@nmhh.hu