Skip to main content

Támogatók

 
 

Dr. Húth Balázs

2023, Az Év Állattenyésztője

 
Állattenyésztés Kategóriatámogató
Bonafarm
 
 
Főtámogató
Limagrain Hungária Kft.
 
Egyetemi- és doktori tanulmányait a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán, Kaposváron végezte, ahol 1999-ben okleveles agrármérnök diplomát, 2004-ben PhD tudományos fokozatot szerzett szarvasmarhatenyésztés-technológia témakörben. 2005-ben Gödöllőn elvégezte a mérnök-tanár képzést.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének tenyésztésvezetőjeként közel másfél évtizedig irányította és koordinálta a magyartarka tenyésztését, munkaköréből adódóan a fajta tenyésztési programjának korszerűsítésével majd pedig a tenyészértékbecslési és a küllemi bírálati rendszer közös európai szintű fejlesztésével foglalkozott.
Munkája eredményeként kiszélesedett a fajta szelekciós rendszere a fitnesz tulajdonságok tenyészértékével. Az így megalkotott és bevezetett „csúcstenyészérték” indexnek köszönhetően a fajta termelési mutatói töretlenül javultak, létszáma stabilizálódott. 2011-től a Pannon Egyetem Georgikon Kar, 2012-től pedig a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, illetve jogutódjának az Agrár- és Környezettudományi Kar címzetes egyetemi docense. 2013-tól egyetemi docensként vezette a Kaposvári Egyetem Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszék munkáját, emellett 2019-től az Egyetemen működő Embrió-átültető Központ igazgatója is volt. Szakterülete a szarvasmarha-tenyésztés, precíziós állattenyésztés, szaporodásbiológia.
Agrárágazati szakmai kapcsolatainak, kiváló együttműködő és szervező képességének köszönhetően munkatársaival számos kutatás-fejlesztési projektet nyertek el és valósítottak meg, amelynek köszönhetően az egykori Kaposvári Egyetem kérődző oktatási és kutatási infrastruktúrája a mai kor és az ágazat által elvárt szakmai színvonalara fejlődött. Felépültek a hazánkban egyedülálló, szarvasmarha és juh egyedi takarmányfelvevő képességének „real time” precíziós adatfelvételezését lehetővé tévő teljesítményvizsgáló állomások, Magyarország legkorszerűbb, szarvasmarha- és lótenyésztést szolgáló in vivo és in vitro embriók előállítására egyaránt alkalmas Embrió-átültető Központja, valamint egy teljesen automatizált tejtermelő istálló.
Az agrárminiszter a tenyésztés- és kutatásszervezésben nyújtott teljesítményét 2019-ben Konkoly-Thege Sándor díjjal ismerte el.
2020-ban a Kaposvári Egyetem európai uniós projektjeinek szakmai vezetésében és megvalósításában végzett kimagasló, lelkiismeretes és példamutató munkájáért Rektori Dicséretben részesült.

Jelenleg a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Állattudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Precíziós Állattenyésztési és Takarmányozási szakmérnök képzés elindítója és szakfelelőse. Közel húsz éves szakmai munkássága során számos, a korszerű mérnökképzést és szaktanácsadást szolgáló szakkönyv, egyetemi jegyzet, valamint digitális tananyag elkészítésében vett részt.
Munkahelyi feladatai mellett több tudományos és a szarvasmarhatenyésztéshez kötődő szakmai és társadalmi szervezet munkájában vállal aktív szerepet. Tagja a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete elnökségének, a „Magyartarka” című folyóirat szerkesztő bizottságának és az Európai Hegyitarka Tenyésztők Szövetsége küllem és tenyésztési munkacsoportjának.
Fontosnak tartja a fiatal generáció körében az agrárpálya, és különösen az állattenyésztés népszerűsítését, aktívan részt vesz a középfokú szakképzés tehetséggondozási programjaiban, segíti és támogatja a kaposvári székhelyű Móricz Zsigmond Oktatási Alapítvány munkáját. Ezen túlmenően társadalmi megbízatásként több szakmai konferencia (Precíziós Tejtermelési Konferencia, Húsmarhatenyésztési Konferencia, Digitális Agrártájoló, Óvári Tudományos Napok) meghatározó szervezője és lebonyolítója, a rendezvények pénzügyi feltételeinek megteremtője.